Про організацію

Розділ ІІІ. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Головною метою діяльності Організації є участь у розбудові та благоустрої села, участь у реалізації програм соціально-економічного розвитку села, інших місцевих програм, задоволення та захист законних соціальних, побутових, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів членів Організації.

3.2. Основними цілями діяльності Організації є:

3.2.1. активна участь у розбудові та благоустрої села;

3.2.2. реалізація програм по розвитку села;

3.2.3. розробка власних програм, котрі дозволяють розбудовувати село та сприяти розвитку підприємництва;

3.2.4. інформаційно-пропагандистська робота, що полягає у інформування та рекомендаціях споживачів про можливості ведення здорового способу життя, споживання екологічно чистих продуктів і доцільність ресурсо-збереження, його позитивного впливу на екологію;

3.2.5. сприяння розвитку туризму, ознайомлення та вивчення екскурсійних об’єктів села Добрівляни та Карпатського регіону;

3.2.6. популяризація велосипедного спорту як сучасного екологічного транспорту;

3.2.7. проведення аналітичних досліджень, як у вигляді самостійних програм, так і інших організацій, підприємств з питань геронтології, здорового способу життя, виробництва екологічно чистих продуктів, сприяння у розв’язанні екологічних і правових проблем з цих питань, що пов’язані із проблемами та перспективами інноваційного, інвестиційного, економічного, соціального, правового розвитку в Україні;

3.2.8. залучення міжнародних та іноземних коштів у вигляді грантів та інших видів допомоги, зокрема цільової, для реалізації проектів і проведення заходів в рамках статутної діяльності Організації;

3.2.9. активна участь у соціальних, виробничих, комерційних та освітніх проектах, які пов’язані з пропагандою та впровадженням здорового способу життя, виробництва та споживання екологічно чистих продуктів, ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, природоохоронних технологій;

3.2.10. проведення письмових та усних опитувань, інтерв’ювання, анкетування, соціальних досліджень по питаннях здорового способу життя, споживання та виробництва екологічно чистих продуктів, охорони природи, ресурсо-енергозбереження та екології;

3.2.11. створення відокремлених підрозділів Організації (філій, представництв) з метою реалізації мети на напрямків діяльності Організації.

3.3. Основники напрямами діяльності Організації є:

3.3.1. науково-аналітична і творча;

3.3.2. пропагувальна і освітня;

3.3.3. культурно-виховна;

3.3.4. історико-краєзнавча;

3.3.5. спортивно-туристична;

3.3.6. природознавча і екологозахисна;

3.3.7. правозахисна;

3.3.8. виробничо-комерційна.

3.4. Отримане рухоме або нерухоме майно, а також кошти від діяльності Організації використовуються виключно для досягнення статутної мети, цілей та напрямів і не можуть бути спрямовані на вигоду членів Організації чи членів органів управління Організації.